مدیر فروشگاه
 
آمار واطلاعات
بازدید امروز : 268
بازدید دیروز : 48
کل بازدید : 284393
خبر مایه


1 2 >

یک لیست از کارهایی را که باید انجام دهید تهیه کنید.

 هدف از انجام آن کار را در یک جمله بنویسید.

 به صورتی واقع بینانه هدف گذاری کنید.

 کار را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید.

 کارهایی را که می خواهید انجام دهید بصورتی معنی دار طراحی کنید.

 بابت انجام هر کار به خودتان جایزه دهید.

 تنها به کارهایی که برنامه ریزی کرده اید عمل کنید.

 زمانی را که به یک کار اختصاص دهید و سپس آن زمان را  برابر کنید!

 


  پشتیبانی فنی فروشگاه آب حیات