مدیر فروشگاه
 
آمار واطلاعات
بازدید امروز : 85
بازدید دیروز : 139
کل بازدید : 272072
خبر مایه


حاصل عمر

در 15 سالگی آموختم که مادران از همه بهتر می دانند و گاهی اوقات پدران هم .

در 20 سالگی یاد گرفتم که کار خلاف فایده ای ندارد حتی اگر با مهارت انجام شود.

در 25 سالگی دانستم که یک نوزاد.مادر را از داشتن یک روز 12 ساعته و پدر را از داشتن یک شب 8 ساعته .محروم می کند.

در 30سالگی پی بردم که قدرت :جاذبه مرد است و جاذبه :قدرت زن .

در 35 سالگی متوجه شدم که آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد بلکه چیزی است که خود می سازد.

در 40 سالگی آموختم که رمز خوشبخت زیستن .در آن نیست که کاری را که دوست داریم انجام دهیم بلکه در این است که کاری را که انجام می دهیم دوست داشته با شیم .

در 45 سالگی یاد گرفتم که 10%از زندگی چیز هایی است که برای انسان اتفاق می افتد و 90%آن است که چگونه نسبت به آن واگنش نشان  می دهند.

در 50 سالگی پی بردم که کتاب بهترین دوست انسان و پیروی کور کورانه بد ترین دشمن وی است.

در 55 سالگی پی بردم که تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت وتصمیمات بزرگ را با قلب.

در 60 سالگی متوجه شدم که بدون عشق می توان ایثار کرد اما بدون ایثار نمی توان عشق ورزید .    

در 65 سالگی آموختم که انسان برای لذت بردن از عمری دراز.باید بعد از خوردن آنچه لازم است.آنچه راکه نیزمیل دارد بخورد.

در 70 سالگی یاد گرفتم که زندگی مساله در اختیار داشتن کارت های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارتهای بد است.

در 75 سالگی دانستم که انسان تا وقتی فکر می کند نارس است .به رشد و کمال خود ادامه می دهد و به محض آنکه گمان کرد رسیده شده است . دچار افت می شود .

در 80 سالگی پی بردم که دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن بزرگترین لذت دنیا است .

در 85 سالگی دریافتم که همانا زندگی زیباستد.

 

پشتیبانی فنی فروشگاه آب حیات