سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
مدیر فروشگاه
 
آمار واطلاعات
بازدید امروز : 51
بازدید دیروز : 86
کل بازدید : 298243
خبر مایه


واژه زیبای زبان بیرجندی

اَتشونی:شب نشینی


اَجید(حَجید):سرحال ، شاداب


اَریک:لثه


اسپلونک:سوت زدن


اِشْتُوْ:عجله


اوسوشو:برو کنار


ایوَرْ:این طرف


پُشتارِمی:پیش صحن


پَلِزْ:خیارو هندوانه


پیز:صورت


پَیْ گُدار:پشت کوه و دره


تَریکا:خود بیرجند یها بهتر می دونند


تِلْ تِلْ:صحبت بیهوده و زیاد


تَمُو:شلوار


جُوزْ:گردو


چرخ زدن:جستجو کردن


چَغوک:گنجشک


خُسُرْ:پدر زن


خُسُرْبَره (خُسُروَره):برادر زن


خَش:مادر زن


خَلا:توالت


خَلو:دایی


دِرِزْ:کمی خیس شدن


دِرِزْگیدن:لرزش ناشی از ترس و دلهره


دُرْباخ:سلامتی


دَنْگْ:مقدار(آب)


دولَخ باد:طوفان ، بادشدید همراه گرد و غبار


دوودوو:خواهر


دیکُو:مغازه


رِز کردن:حمله ور شدن ، حمله کردن


رِسمُو:طناب


شِقْ:تیپ و قیافه


شَلْته:موج کوچکی از آب


کَدو:کدامیک


کِرِه:به صرفه بودن


کِشْمُو:مزرعه کوچک ،زمین زراعتی


کُلُمْبَه:چاق ، فربه ، سمین


کَنْدال:حفره، چاه


کُندِرِشک:آرنج


لَخَبورگ:سوسمار


لخشوک:لیز


لِنگْ:پا


مُ:من


مَعتَلْ:منتظر شدن


مُنْده:خسته،باقی ماندن


مورِشْکْ:مورچه


نَلی:تشک ، تخت خواب


نِمَیه:نمی خواد


نَنِه:مامان


نُو:نان


وِرْ ورْ:صحبت زیاد

پشتیبانی فنی فروشگاه آب حیات